CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Dutch Perpetual Calendarium, C 1879

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 361103 A
Hollands zilveren eeüwigdürende Almanach (Perpetual Calendarium) oftewel eeuwig durende kalender met een diameter van 7 cm. Uitgevoerd in zilver en voorzien van een zilveren binnenschijf. Aan de ene kant van de eeuwig duren de kalander de aanduiding van: de dag, week en verschuifbare datum. Daarnaast vernoeming van speciale dagen per maand. Aan de andere zijde: Zon in zodiaks teken - De opgaande Son ( Ten ... uren, Langte van den ...Dagh stonde )- Maand heeft ... dage - De ondergaande Son  ( Ten ... uren, Langte van den ... nagt stonde). De zilver merktekens zijn als volgt; Letter B staat voor Utrechtse Zilverkamer - NGZK : Nederlandse Goud en Zilver Kamer - Leeuw geeft aan de zilver gehalte 925/1000 - Minerva kopje dat het zilver object betreft - N geeft jaartal aan, deze kalender dateerd uit 1879.   In het zilver Merk met de letter B staat een kroontje boven B. In 1879 trouwde Koning Willem de derde met Emma van Waldyck-Pyrmont, dus een koninklijk jaar wat werd aangegeven door een kroontje in het zilvermerk. In het Minerva hoofdje is ook de letter B gegraveerd van de Utrechtse zilver kamer.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 361103 A

Dutch silver Perpetual Calendarium or perpetual calendar with a diameter of 7 cm. Dated 1879. Carried out in silver and feature a silver inner disk.

On one side of the calendar gives the indication: the day, week and turnable date. Also mention of special days in a month..

On the other side: .Zon in zodiaks teken – De opgaande Son ( Ten … uren, Langte van den …Dagh stonde )- Maand heeft … dage – De ondergaande Son  ( Ten … uren, Langte van den … nagt stonde).

The Hallmarks are as follows; Letter B is for Utrecht Silver room-NGZK: Nederland Gold and silver room – Lion indicates the amount of Silver 925/1000 – Minerva head that it is a  silver object – N gives year, this calendar dates from 1879.

Above the letter B hall-mark (silver room Utrecht), there is crown on it and that means a special year. In that year, King Willem the third married with Emma van Waldeck-Pyrmonth so it was made as a royal year. At least, in the Minerva head you find the Letter B as well and that also means that the Calendar is controlled by the silver room Utrecht.

Interested in this product? Contact us!