CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Anatomical Model mouthparts diptera (mosquitoes and flies) (4/4)

Prijs: Op Aanvraag
Productnummer: 401001 I
Monddelen van de Diptera (apparato boccale di dittero mosca) De Diptera zijn een orde van insecten waartoe alle vliegen (Brachycera) en muggen (Nematocera) behoren. De tweevleugelige insecten komen wereldwijd voor en worden vertegenwoordigd door honderdduizenden soorten, die in verschillende vormen voorkomen en een grote verscheidenheid aan levenswijzen hebben. Diptera hebben twee (di) vleugels (ptera). Andere insecten hebben vier vleugels (d.w.z. twee paar vleugels) en soms is een paar vleugels verhard tot vleugeldekjes zoals bij kevers. Bij Diptera is het achterste paar vleugels geƫvolueerd tot een "halter". Deze heeft een functie als evenwichtsorgaan en bevindt zich op de flank onder de vleugels. Op de kop van Diptera bevinden zich altijd twee gelede antennes die vaak reukzintuigen bevatten om geuren en/of feromonen voor het zoeken van voedsel of voor de voortplanting waar te nemen. Ook hebben deze insecten vaak reukorganen in hun poten. Deze zijn zeer goed ontwikkeld en daarom kunnen deze diptera zeer goed ruiken. Insecten hebben samengestelde ogen (facetogen) aan de zijkant van de kop die bestaan uit vele kleine oogjes, de ommatidia. Het anatomisch model dat van het mondgedeelte van deze diptera/tweevleugelige insecten is gemaakt, dateert van het begin van de 20e eeuw. Zoals op de foto's te zien is, gaat dit object samen met 3 andere modellen van monddelen van andere insectenorden. Deze 4 modellen samen werden uitgegeven door de firma G.B. Paravia & Cia., die werd opgericht door Giovanni Battista Paravia in Turijn in Italiƫ in 1902.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On Application
Productnumber: 401001 I

Mouthparts of the diptera(apparato boccale di dittero mosca)

The Diptera are an order of insects to which all flies (Brachycera) and mosquitoes (Nematocera) belong. The two-winged insects occur worldwide and are represented by hundreds of thousands of species, which occur in different forms and have a wide range of lifestyles.

Diptera have two (di) wings (ptera). Other insects have four wings (i.e. two pairs of wings) and sometimes a pair of wings has hardened into wing-covers as in beetles. In Diptera the rear pair of wings has evolved into a “dumbbell”. This has a function as a balance organ and is located on the flank under the wings.

On the head of Diptera, there are always two articulated antennae which often contain olfactory senses to detect odours and/or pheromones for food search or reproduction. Also, these insects often have olfactory organs in their feet. These are very well developed and therefore these diptera can smell extremely well.

Insects have compound eyes (facet eyes) on the side of the head that consist of many small eyes, the ommatidia.

The anatomical model made of the mouth part of these dipterans/two-winged insects dates from the beginning of the 20th century. As can be seen on the pictures, this object goes together with 3 other models of mouthparts of other insect orders. These 4 models together were issued by the company G.B. Paravia & Cia., which was founded by Giovanni Battista Paravia in Turin in Italy in 1902.

Interested in this product? Contact us!