CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Reis apotheek, 19e eeuws

Prijs: verkocht
Productnummer: 00 260712 S
Een reis apotheek. Het is een ongewone 19e eeuw mahonie dubbele deur Riesapotheek, van kast stijl met fluweel voering in de gehele. De andere deuren met galerijen op het interieur van elke huisvesting vier flessen met grond stoppen. Het centrale deel met twee rood fluweel bekleed, bot-knobbelmeerkoet deuren tweepersoons naar huis drie flessen met grond stoppen, fenestrationns boven 2 tin dozen onthullen. De bovenste verzonken middenstuk met een galerie aan huis nog eens vier grote flessen met grond stoppers. De lade's onder met messing verzonken militaire handvat met een  handbediende apothekers balans en gewichten en diversen andere items. Het onderste gedeelte gepartitioneerd  van flessen, een maat glas en mortier met stamper. Er zijn twee stickers op de bodem van de laden door Dr. Anne.M. Young, auteur van het boek "Antiques medicine chest". Het geval met verzonken messing militaire handvat en twee decoratieve messing escutheons (één gevuld) en sleutel, metingen 25 x 20 x 30 cm hoog.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 260712 S

A Domestic medicine chest.  It is an unusual 19th century mahogany double door domestic medicine chest, of cupboard style with velvet lining throughout. The other doors with galleries on the interior each housing four bottles with ground stoppers. The central section with two red velvet lined, bone-knobbed doors galleried to house three bottles with ground stoppers, fenestrationns above revealing 2 tin boxes. The upper recessed central section with a gallery to house a further four large bottles with ground stoppers. The drawers beneath with brass recessed military handle containing a traywith handheld apothcary balance and weights and other items. The lower section partitioned to house further bottles, a measuring glass and mortar and pestle. There are two stickers on the bottom of the drawers by Dr. Anne.M. Young.  The case with recessed brass military handle and two decorative brass escutheons ( one filled) and key, Measurements 25 x 20 x 30 cm high.

Interested in this product? Contact us!