CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Ridderhof’s Anaglyphs study of descriptive geometry

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 391028 hS
Anaglyphen, ten gebruike bij de studie der beschrijvende meetkunde op de middelbare scholen. Vervaardigd door W.C.A. Ridderhof, Leeraar 1e H.B.S. 5 jaar, Den Haag. Januari 1927. De set bestaat uit de Originele Anaglyphen bril, 10 platen en een beschrijving. Anaglyph is een methode om Stereo te bekijken. Bij anaglyph worden twee aparte geometrische ruimtelijke figuren over elkaar getoond, een rood beeld voor het linkeroog en een  beeld voor het rechter. Deze beelden worden bij het bekijken weer gesplitst, door ze met een speciale bril te bekijken. Deze zogenoemde 'anaglyphbril' (een brilletje met een rood filter links, en een cyaan filter rechts) filtert uit de anaglyphafbeelding twee verschillende beelden. Het linkeroog ziet alleen het beeld in rood, en het rechteroog ziet alleen het beeld in cyaan (groen plus blauw). In vroegere toepassingen werd nog gebruikgemaakt van groen als filterkleur, tegenwoordig is cyaan de meest gebruikte kleur.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 391028 hS

Anaglyphs, used in the study of descriptive geometry in secondary schools. Manufactured by W.C.A. Ridderhof, Teacher 1st H.B.S. 5 years, The Hague. January 1927. The set consists of the  Original Anaglyph glasses, 10 plates and a description.

Anaglyph is a method to view Stereo. Anaglyph shows two separate geometric spatial figures on top of each other, a red image for the left eye and an image for the right. When viewing these images are split again, by viewing them with special glasses. These so-called ‘anaglyph glasses’ (glasses with a red filter on the left and a cyan filter on the right) filter out two different images from the anaglyph image. The left eye only sees the image in red, and the right eye only sees the image in cyan (green plus blue). In earlier applications green was still used as the filter color, nowadays cyan is the most commonly used color.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Interested in this product? Contact us!