CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Schaalmodel van een heistelling

Prijs: op aanvraag
Productnummer: 280430 c
Een heistelling is een apparaat dat heipalen de grond in kan slaan voor een paalfundering. Een heipaal wordt de grond ingedreven door een zwaar heiblok boven op de paal te laten slaan, dit wordt heien genoemd. In de 19de eeuw werd man- of paardenkracht gebruikt om het zware gewicht, meestal middels catrollen, op de kop van de heipaal neer te laten komen. Ons houten model is de meest eenvoudige vorm, de afm: 55h x 33b x 26cm diep.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: on application
Productnumber: 280430 c

A pile driver or piledriver is a mechanical device used to drive piles into soil to provide foundation support for buildings or other structures. 19th c. Pile driving equipment used manual or animal labor to lift heavy weights, usually by means of pulleys, to drop the weight on to the end of the pile. Our model shows the most simple form, meas.: 55h x 33w x 26cm deep.

Interested in this product? Contact us!