CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Twee sirenes, C. 1850-1880

Prijs: Op Aanvraag
Productnummer: 410129 D
Twee sirenes, Circa 1850-1880. In perfect werkende staat. Het bestaat uit een kleine luchtkist onderaan met daarboven een schuin geperforeerde rotor en wormaandrijving. Wanneer lucht uit een blaasbalg in de bodem wordt geperst, blaast deze uit een reeks schuin geplaatste gaten in de top van de luchtkist. Deze gaten vallen samen met andere in de rotor en zorgen ervoor dat deze met hoge snelheid ronddraait, waarbij een zeer luid jammerend geluid wordt voortgebracht. Door het hoofddeksel opzij te schuiven, grijpt de worm op de rotor in een rondsel dat op zijn beurt de wijzerplaten doet draaien en de draaisnelheid aangeeft. Afmetingen: 15 cm bij 12 cm en het exemplaar met de regels 23 cm hoog bij 12 cm (de houten voet is niet origineel).

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On Application
Productnumber: 410129 D

Two SirensĀ  Circa 1850-1880. In perfect working condition. It comprises a small air-chest at bottom with an oblique-perforated rotor and worm drive above. When air from a bellows is forced into the bottom, it blows out from a series of oblique several holes in the top of the air chest. These holes coincide with others in the rotor and cause it to rotate at high velocity, emiting and very loud wailing sound. By sliding the headgear to one side causes the worm on the rotor to engage with a pinion which in turn on the dials to revolve, indicating the speed of rotation. Measurements: 15 cm by 12 cm and the one with the rules 23 cm high by 12 cm ( the wooden base isn’t original

Interested in this product? Contact us!