CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM
C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (1)
  • C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (1)
  • C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (8)
  • C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (9)
  • C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (10)
  • C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (11)
  • C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (12)
  • C W & S Jones ring sundial 122 - Van Leest Antiques (13)

W & S Jones Equinoctial ring Sundial, 9″

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: C410121-122
Een Engelse messing universele zonnewijzer door W & S Jones - Holborn- Londen. Circa 178-1790 Een universele ring zonnewijzer of equinoctiale ring zonnewijzer. Een universele ring zonnewijzer uit de 18e eeuw, gemaakt van messing met een totale diameter van 23 cm. Dit is een relatief voorbeeld van de klassieke hangende ring zonnewijzer, overal op aarde te gebruiken en zonder dat een kompas nodig is. Alleen de datum en de breedtegraad zijn nodig om de zonnetijd en zelfs het noorden te bepalen. De breedtegraad kan worden bepaald met behulp van de vierjaarlijkse graadschaal aan de achterzijde voor het meten van de hoogte van de zonnemeridiaan. De buitenste meridiaanring is verdeeld van 90º zuiderbreedte via 0° (S/N) naar 90º noorderbreedte, af te lezen aan de hand van de index op de verschuifbare hangerring. Hij heeft op de achterzijde de zonnehoogteschaal, met 0-90 graden, te gebruiken met een schaduwgevend rietje of speld. De binnenste scharnierende equatoriale ring is verdeeld om de 10 minuten van de tijd, volle cirkel, voor tweemaal twaalf uur. Op de centrale brug bevindt zich de schuif voor het vasthouden van de schaduwgevende pen, instelbaar op de juiste zonnedeclinatie met behulp van de datumschaal en/of de Zodiakaalschaal. De Zodiakschaal is gebaseerd op de Gregoriaanse kalender. Declinatie schaal genummerd 20°, 10°, AE , 10°, 20°. Het messing heeft een fijne, zachte patina. Diameter: 23 cm.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On Application
Productnumber: C410121-122

An Englisch brass universal sundial by W & S Jones – Holborn- London. Circa 178-1790

.A Universal ring dial or Equinoctial ring sundial.  An Universal ring dial,  of the 18th century crafted of Brass 23 cm in overall diameter. This is a relatively example of the classic pendant ring dial, useable anywhere on earth and without the need for a compass. Only the date and one’s latitude are needed to determine the apparent solar time and even the North. The latitude can be determined by using the quadrennial degree scale at the backside for measuring the solar meridian altitude. The outer meridian ring is divided from 90º South latitude through 0° ( S/N) to 90º Nord latitude, readable against the index on the sliding pendant ring. It  has on the backside the solar altitude scale, with 0-90 degrees, to be used with a shadow-casting straw or pin. The inner hinged equatorial ring is divided every 10 minutes of time, full circle, for twice twelve hours. The central bridge carries the shadow casting pin hold slider, adjustable to the correct solar declination using the date scale and/or the Zodiacal scale. The Zodiac scale is based on the Gregorian calendar. Declination scale numbered 20°, 10°, AE , 10°, 20°. The brass is with a fine mellow patina. Diameter:  9 inches (23 cm).

 

Interested in this product? Contact us!