CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Eye Protection shields

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 391127 Q S
Zilverkleurige Oogschilden zijn er in vier verschillende maten en zijn gemaakt van lood. De kleine en middelgrote vaste loodschilden passen onder het ooglid om de lens te beschermen, terwijl ze de volledige dikte en breedte van de oogleden kunnen bestralen bij de behandeling van oppervlakkige basale celcarcinomen van de huid. De grote vaste loden schilden worden gebruikt wanneer de gebieden rond de ogen bestraald moeten worden, in welk geval de schilden over het ooglid worden geplaatst. Wanneer slechts een deel van het ooglid moet worden bestraald, wordt een extra groot schild met een venster op de juiste manier over het ooglid geplaatst. Een van de handvaten van de oogschilden is beschadigd. Afmetingen van de doos: 12 x 8 x 4 cm. C 1910.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 391127 Q S

Silver-Plated Eye Shields come in four different sizes and are made of lead. The small and medium solid lead shields fit under the eyelid to protect the lens, while permitting irradiation to the entire thickness and width of the eyelids in the treatment of superficial basal cell carcinomas of the skin. The large solid lead shields are used when areas surrounding the eyes require irradiation, in which case, the shields are placed over the lid.  When only a portion of the eyelid requires irradiation, an extra large shield with a window is properly placed over the eyelid. One of the handles of the eye shields is damaged. Measurements of the box: 12 x 8 x 4 cm. C 1910.

Interested in this product? Contact us!