H. van Roonhuyse, heel-konstige Aanmerkingen, 1663

On application

Hendrick van Roonhuyse – Genees- en Heel-konstige Aanmerkingen – Uitgegeven t’ Amsteldam, By de Weduwe van Theunis Jacobsz. Lootsman, op ‘t Water, in de Loots-man, Anno 1663 – Geb. perkament, formaat 16 x 10 x 4 cm., 3 delen in 1 band.

Deel 1: 157 pag. met 5 gravures (4 full page, waaronder 1 frontispieces) met index, 1ste druk
Deel 2: pagina 159 tot 258, de Genees en Heel-konst, tweede deel met index.
Deel 3: 70 pagina’s Tractaets van de plegmatijke geswellen, beschreven door Jacobus Ruff, Uyt de Latinsche Spraecke vertaalt door Hendrick van Roonhuyse, den tweede druck.

Het boek verkeert in goede staat!

SKU: 360303 a Category:

    Interested in this product? Contact us!