CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Syphilis humane schedel.

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 380615 a S
Een oude kerkhof humane syfilis schedel, C 1880-1900 en waarschijnlijk mannelijke. In die periode werden vele begraafplaatsen geruimd vanwege groei van stedelijke expansie en de bevolking. Er zijn kenmerken van porotic hyperostose aanwezig. Er zijn ook talrijke lytische bot laesies en Notti littekens op de frontale en beide parietals. Bovendien, tand verlies, alveolaire abscessing, resorptie zijn aanwezig zijn en de linker arcus zygomaticus is gebroken.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 380615 a S

An old graveyard human syphilis skull, C 1880-1900 and probably male. In that period a lot of cemeteries were cleared because of urban expansion and population growth.

There is evidence of porotic hyperostosis involving both parietals with trace on the frontal bone. There are also numerous lytic bone lesions and stellate scars on the frontal and both parietals. Additionally, tooth loss, alveolar abscessing, resorption are present and the left arcus zygomaticus is broken.

Interested in this product? Contact us!