CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Anatomical model, Mouthparts Beetle, coleoptera (2/4)

Prijs: Op Aanvraag
Productnummer: 401001 I
Monddelen van de kever (Apparato boccale di coleottero) De kevers (Coleoptera) zijn een zeer grote orde van gevleugelde insecten. Kevers verschillen van andere insecten doordat hun voorvleugels veranderd zijn in harde schilden. Deze schilden worden de elytra genoemd en bedekken de tere en vliezige achtervleugels. Kevers zijn de grootste orde van insecten en door hun wereldwijde voorkomen en enorme verscheidenheid aan soorten zijn ze een van de weinige insectengroepen die bij het grote publiek bekend zijn. De meeste zintuigorganen van kevers bevinden zich op de kop. Volwassen kevers, met uitzondering van enkele soorten die in grotten leven, hebben samengestelde ogen (facetogen) aan de voorkant van de kop. Deze ogen bestaan uit kleine afzonderlijke ogen, de ommatiden genoemd. De ogen van kevers spelen een belangrijke zintuiglijke rol op korte afstand, maar op lange afstand zien de ogen slecht. De antennen of voelsprieten worden gebruikt bij het zoeken naar voedsel of een partner. De onderkaken (Latijn: mandibula = kaak) zijn bij kreeftachtigen en insecten het derde aanhangsel van het kopsegment, na de eerste en tweede antennes. De onderkaken dienen om het voedsel te kauwen en te vermalen en soms om voorwerpen te vervoeren. Bij roofzuchtige soorten vangen ze ook prooien. Wij geven u al deze informatie over de kever, omdat wij beschikken over een prachtig anatomisch model van het mondgedeelte van de kever (Apparato boccale di coleottero), gemaakt van gips en papier-maché. Zoals u op de foto's kunt zien, maakt dit model deel uit van een set van 4 insectenmodellen, zodat wij dit model niet afzonderlijk zullen verkopen. De verkoper was de firma G.B. Paravia & Cia. en werd opgericht door Giovanni Battista Paravia in Turijn, Italië, in 1902. Afmetingen: 23 x 21 x 13 cm. (2/4)

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On Application
Productnumber: 401001 I

Mouth parts of the Beetle(Apparato boccale di coleottero)

The beetles (Coleoptera) are a very large order of winged insects. Beetles differ from other insects in that their front wings have been transformed into hard shields. These shields are called the elytra and cover the delicate and membranous hind wings. Beetles are the largest order of insects and because of their worldwide occurrence and huge variety of species, they are one of the few insect groups known to the general public.

Most of the sensory organs of beetles are located on the head. Adult beetles, with the exception of a few cave-dwelling species, have compound eyes (facet eyes) at the front of the head. Such eyes are made up of small individual eyes called the ommatids. The eyes of beetles play an important sensory role at short distances, but at long distances the eyes see poorly.

The antennae or feelers are used when searching for food or a partner. The mandibles(Latin: mandibula = jaw) are the third appendage of the head segment, after the first and second antennae, in crustaceans and insects. The mandibles serve to chew and grind the food and sometimes to transport objects. In predatory species, they also catch prey.

We are giving you all this information about the beetle, because we have a beautiful anatomical model of the mouth part of the beetle(Apparato boccale di coleottero), made of plaster and papier-mâché.

As you can see on the photos, this model is part of a set of 4 insect model so we won’t be selling this model apart. The retailer was the company G.B. Paravia & Cia. and was founded by Giovanni Battista Paravia in Turin, Italy, in 1902. Dimensions: 23 x 21 x 13 cm. (2/4)

Interested in this product? Contact us!