CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Apparaat van foster circa 1875-1914

Prijs: verkocht
Productnummer: 00 310323-618 S
Apparatuur voor het aantonen van de opwekking van warmte in een geleidende draad. Het is nergens in de buurt nauwkeurig genoeg om kwantitatieve metingen te maken, maar is voldoende om de regel dat de warmte in de draad is evenredig met de weerstand en het kwadraat van de stroom. De warmte die wordt gegenereerd wordt gemeten door de expansie van de lucht in de sferen rondom de weerstand draden. Deze expansie wordt waargenomen door veranderingen van het waterpeil in de u-buizen. 32 cm hoog

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: sold
Productnumber: 00 310323-618 S

Apparatus for demonstrating the generation of heat in a conducting wire. It is nowhere near accurate enough to make quantitative measurements, but is sufficient to illustrate the rule that the heat generated in the wire is proportional to the resistance and the square of the current. The heat that is generated is measured by the expansion of the air in the spheres surrounding the resistance wires. This expansion is demonstrated by changes in the water level in the u-tubes. 32 cm high

Interested in this product? Contact us!