CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Tangant bousolle by Ed. Borchart, berlijn

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 310323 604 S
Een tangent galvanometer is een vroege meetinstrument wordt gebruikt voor het meten van de elektrische stroom. Het werkt met behulp van een kompasnaald aan een magnetisch veld gegenereerd door een onbekende stroom aan het magnetisch veld van de aarde te vergelijken. Het dankt zijn naam aan zijn werkingsprincipe, de tangens wet van magnetisme, waarin staat dat de tangens van de hoek een kompasnaald maakt is evenredig aan de verhouding van de sterke punten van de twee loodrechte magnetische velden. Het werd voor het eerst beschreven door claude pouillet (1790-1868) in 1837.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 310323 604 S

A tangent galvanometer is an early measuring instrument used for the measurement of electric current. It works by using a compass needle to compare a magnetic field generated by the unknown current to the magnetic field of the earth. It gets its name from its operating principle, the tangent law of magnetism, which states that the tangent of the angle a compass needle makes is proportional to the ratio of the strengths of the two perpendicular magnetic fields. It was first described by claude pouillet (1790-1868) in 1837.

Interested in this product? Contact us!