CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Dutch Circle by Jacobus de Steur, 17th C

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 390719 a S
Jacobus de Steur, werkte in Leyden in de tweede helft van de 17e eeuw, is bekend als maker van  verschillende instrumenten van dit soort. Hij begon als leerling Coenrad van Lin in 1659, en is vooral bekend voor wiskundige instrumenten, zonnewijzers en astrolabia. Dit is een bijzonder elegante, met afbeeldingen van dolfijnen aan weerszijden van de vier gefixeerde vizieren, en vier dolfijnen op de alidade. De buitenste cirkel is schaal verdeling van 15 minuten. De ene helft van de binnenste cirkel heeft een graad of verloop schaal  0-100-0-100-0 in gelijke eenheden) zoals gebruikt door militaire ingenieurs. De andere helft heeft twee onregelmatige schalen. De ene is een achthoekige schaal gemerkt met "anguli centri." Het is genummerd van 3 tot 12, en is ontworpen voor de aanleg van de buitenhoeken van de forten met de 3 en 12 zijden. De 8-puntige kompas heeft een "fleur de lis" op N en de letters O - S - W, inclusief de twee gradiënt schalen ( 0-180-0-180-0 in gelijke eenheden). De cirkel is gesigneerd: "Jacobus de Steur Fecit Leyde".

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 390719 a S

Dutch Circle by Jacobus de Steur, who worked in Leyden in the second half of the 17th century, is known to have made several instrument of this sort. He began as an apprentice Coenrad van Lin in 1659, and was especially known for mathematical instruments, sundials and astrolabes.

This one is particularly elegant, with images of dolphins at either side of the four fixed sights, and four dolphins on the alidade. The outer circle is graduated to 15 minutes. One half of the inner circle has a grad or gradient scale (graduated 0–100–0–100–0 in equal units) as used by military engineers. The other half has two irregular scales. One is a polygonal scale marked “anguli centri.” It is numbered from 3 to 12, and is designed for laying out the exterior angles of forts with 3 to 12 sides. The 8 pointed compass with needle had a “fleur de lis” on N and the letters  O – S – W compass pointer,  including two gradient scales (graduated 0–180–0–180–0 in equal units) The maker’s mark on the Circle is “Jacobus de Steur Fecit Leyde.” Measurements diameter 20 and 5 cm high.

Interested in this product? Contact us!