CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Dutch Cornscale, 19th century

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 350409 c
Een messing Nederlandse 1/2 ned Kop Korenschaal.  Korenschalen zijn bekend sinds de 18e eeuw en werden gewoonlijk in vier groottes gemaakt: 1 - half - kwart - achtste kop.  Gewoonlijk zijn ze gerelateerd aan de voormetrieke ponden en inhoudsmaten van Groningen en Amsterdam: de toenmalige centra van de graanhandel. Er zijn een zestal merktekens in de kop geslagen. In 1820, bij de invoering van het metrieke stelsel, werden nieuwe korenschalen op de markt gebracht van 1 Ned Kop (liter), 1/2 Ned Kop (1/2 liter), 2 Ned Maatjes (2 deciliter) en 1 Ned Maatje (1 deciliter). Diameter van de kop bedraagt 9 cm.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: on application
Productnumber: 350409 c

A brass Dutch ned 1/2 Head Cornscale. Cornscales are known since the 18th century and were usually made in four sizes: 1-half-quarter-round head. Usually they are related to the voormetrieke pounds and measures of capacity of Groningen and Amsterdam: the centres in the cereals trade. There are several hallmarks on the barrel, zie pictures.  In 1820, at the introduction of the metric system, new corn scales marketed by 1 Ned head (litres), 1/2 Ned head (1/2 litres), 2 Ned Buddies (2 decilitres) and 1 Ned Buddy (1 deciliter). Diameter is 9 cm.

Interested in this product? Contact us!