CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Electrostatic globe machine by John Bennet.

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 381018 E S
Prachtig elektrostatische globe machine in oorspronkelijke grenen kist gesigneerd door James Bennet, Crown Court, Londen in een typische halverwege de achttiende eeuw script. John Bennet met alternatieve spelling Bennett, wordt vermeld als een maker van mathematische, filosofische en optische instrumenten rond 1735-1770 in Crown Court. Hij had een groot bedrijf met vele leerlingen, waarvan er drie de christelijke naam James had dus de verkeerde voornaam kan een eenvoudige fout of eventueel samen te werken met een van zijn leerlingen aangeven. Er is geen twijfel gegeven het adres dat deze machine werd gemaakt door de werkplaats van John Bennet, die zichzelf als door benoeming aan de hertog van Gloucester en Cumberland vermeld. De meest waarschijnlijke datum van dit instrument is na 1753 wanneer hij het verkorte adres vermoedelijk gebruikt omdat zijn bedrijf had uitgebreid om veel of alle Crown Court te vullen.  Dit instrument  is van museale kwaliteit en is gemonteerd op de mooiste geïsoleerde tabel met prachtige glazen benen. Een tabel misschien zoals dit zou alleen zijn gemaakt voor een belangrijk (en rijke) private client (misschien een van de Koninklijke hertogen?) en zo wel uniek. Maten: globe vak 23 x 46 cm hoogte 20 cm, Globe diameter 13 cm lengte

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 381018 E S

Superb electrostatic globe machine in original pine carrying case signed James Bennet, Crown Court, London in a typical mid eighteenth century script. John Bennet with the alternative spelling Bennett, is listed as a maker of mathematical, philosophical and optical instruments from 1735-1770 at Crown Court. He had a large business with numerous apprentices, three of which had the christian name James so the wrong christian name may be a simple mistake or possibly indicate joint work with one of his apprentices.

There is no doubt given the address that this machine was made by the workshop of John Bennet who listed himself as by appointment to the Dukes of Gloucester and Cumberland. The most likely date of this instrument is after 1753 when he used the shortened address presumably because his business had expanded to fill much or all of Crown Court. There is a repair to one side of the three prong ‘trident’ that fits on to the end of the prime conductor, the top of the glass rod support for the prime conductor is sharp indicating a slight shortening and the end of the winding handle has a later steel square inserted into it. This is a museum quality piece and it is mounted on the finest insulated table with magnificent glass legs. A table such as this would only have been made for an important (and wealthy) private client (possibly one of the Royal Dukes?) and as such may well be unique. Sizes: globe box  23 cm x 46 cm height 20 cm, Globe diameter 13 cm length excluding the neck 16 cm. Insulated table 46 cm x 30.5 cm and 15 cm height.

Interested in this product? Contact us!