CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Enlarged anatomical model of facet eye

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 400716 n S
Een vergroot anatomisch model van een samengesteld oog of facetoog is een oogsoort die bij insecten en andere geleedpotigen voorkomt. Een facetoog bestaat uit tientallen tot tienduizenden (bijvoorbeeld bij libellen), nagenoeg identieke lichtdetectors (ommatidia, ook facetten of deelogen) die naast elkaar liggen, en samen ongeveer een deel van een bol vormen. Er zijn minstens twee soorten samengestelde ogen. In het ene type facetoog is ieder deeloogje voorzien van eigen lichtgevoelige cellen, en goed voor één "pixel" (beeldeenheid). In het andere type valt licht door de lens van een deeloogje ook op de lichtgevoelige cellen van een naastliggend deeloogje. Zo vormt het insect zich een beeld van dat deel van de omgeving waar de lichtopeningen van de afzonderlijke oogfacetten naartoe wijzen. Afmetingen 33 cm hoog en diameter van 23 cm. C 1950

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 400716 n S

An larged anatomical model of a compound eye or facet eye is a type of eye that occurs in insects and other arthropods. A facet eye consists of tens to tens of thousands (e.g. dragonflies), almost identical light detectors (ommatidia, also facets or partial eyes) that lie next to each other, and together form about a part of a sphere. There are at least two types of compound eyes. In one type of facet eye, each partial eye has its own light-sensitive cells, and accounts for one “pixel” (image unit). In the other type, light through the lens of a partial eye also falls on the photosensitive cells of an adjacent partial eye. In this way, the insect forms an image of that part of the environment to which the light openings of the individual eye facets point. Dimensions 33 cm high and diameter of 23 cm. C 1950

Interested in this product? Contact us!