CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Newton & Son Terrestrial Library Globe,1869

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 370224 A
Een 20 inch ( 50,8 cm) "NEWTON' & SON" terrestrial GLOBE op een houten mahonie stoel met zodiac. NEWTON & Son Globe Londen, 1869. De Cartouch: " NEWTON'S New and Improved TERRESTRIAL GLOBE Accurately delineated from the observations of the most esteemed NAVIGATORS AND TRAVELLERS to the Present Time Manufactured by NEWTON & SON 66 Chancery. Published 1st January 1869". Het spheer is bedekt met een coating van gips en 12 volledige gores van Noord naar Zuid equatoriale pool. De gores zijn koper gegraveerd, Handgekleurd en gelakt. De Equatoriaal is onderverdeeld in graden en dagen, de elliptische verdeling in dagen en tonen de symbolen van de huizen van de dierenriem, het landgrenzen gekleurd in omtrek, en weergegeven van routes en ontdekkingen (bijv Groenland onderzocht door kapitein Scoresby), de oceanen tonen de reizen van Captain Cook, Captain Gore en Captain Clarke, ontdekkers en datums (bv Is ontdekt door Captn Hammett 1818). Met messing meridiaan ring verdeeld in 4 kwadranten en koperen uur ring I-XII, zowel met de klok mee en tegen de klok [tweemaal 0-12 uur; gemarkeerd elk uur door een Romeinse cijfers (I-XII), divisie in 10 minuten]. Gemonteerd op een horizon-ring bij de koper gravure Handgekleurd, onderverdeeld in twee sets van 4 kwadranten weergegeven: Amplitude en Azimuth, toont ook de sterren, de dierenriem huizen en de symbolen, en de sterren langs de elliptische lijn, de dagen en maanden en minuten klok voor de zon. Dit alles bevindt zich op drie mahonie gedraaide poten die met een kruis in verbinding staat. Totaal 76 cm hoog en in goede conditie. Dit type globe is mee geadverteerd door Newton & zoon (1841-1883), waarin de verschillende globes, planetaria en armillary sheres verkocht door de firma. Het is de nummer 2 links onder, 'mahogany banded' in verschillende inch. Zie laatste foto.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 370224 A

A 20 inch (50,8 cm) NEWTON & SON Terrestrial library Globe, Londen, 1869.

De Cartouch gives: ” NEWTON’S New and Improved TERRESTRIAL GLOBE Accurately delineated from the observations of the most esteemed NAVIGATORS AND TRAVELLERS to the Present Time Manufactured by NEWTON & SON 66 Chancery. Published 1st January 1869″.

The sphere is covered with a plaster coating and 12 full gores from north to south equatorial pole. The gores are copper-engraved, hand-coloured and varnished. The equatorial  graduated in degrees and days , the elliptic graduated in days and showing the symbols of the houses of the zodiac, the land masses coloured in outline, and showing routes and discoveries (eg Greenland explored by Captain Scoresby), the oceans showing the voyages of Captain Cook, Captain Gore and Captain Clarke, discoverers and dates (eg Is discovered by Captn Hammett 1818). With brass meridian ring divided into 4 quadrants and brass hour ring graduated I-XII, both clockwise and anti-clockwise [twice 0-12 hours; marked every hour by a roman numeral (I-XII), division in 10 minutes]. Mounted on a horizon ring with hand-coloured engraved label, divided into two sets of 4 quadrants showing Amplitude and Azimuth, also showing the stars, zodiac houses and symbols, and stars along the elliptic line, the days and months and Minutes Clock before the Sun. Raised on three mahogany turned pillar Stool. Total 76 cm high and in good condition.

This type globe is Advertisement by Newton & Son (1841-1883), showing the different globes, planetaria and armillary sheres sold by the firm. It is number 2, Mahogany banded in different inches. See last picture

Interested in this product? Contact us!