CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

taxidermist frogs in a Jheronimus Bosch style. (Copy)

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 390122 F s
Een tafereel van opgezette kikkers in een Jheronimus Bosch stijl. Deze voorstelling werd begin vorige eeuw gemaakt door de paters van het missiehuis “Sanctus Verbi Dei”in Steyl, in het zuiden van Nederland.   Hieronymus Bosch, geboren Jeroen Anthonissen van Aken (ca. 1450 - 9 augustus 1516) was een vroeg-Nederlandse schilder uit de vijftiende en zestiende eeuw. Veel van zijn werken tonen zonde en menselijke morele tekortkomingen. Bosch gebruikte afbeeldingen van demonen, halfmenselijke dieren en machines om angst en verwarring op te roepen om het kwaad van de mens weer te geven. Zijn werken bevatten complex, zeer origineel, fantasierijk en dicht gebruik van symbolische figuren en iconografie, waarvan sommige zelfs in zijn eigen tijd duister waren. In museum Boijmans van Beuningen vind je een gravure van de 'Ieronimus bosch drollen'. Afmetingen 89 x 61 x 58 cm.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 390122 F s

A taxidermist scene of stuffed frogs in a Jheronimus Bosch style. This production was made at the beginning of the last century by the fathers of the mission house “Sanctus Verbi Dei” in Steyl, in the south of the Netherlands.

Hieronymus Bosch, born Jeroen Anthonissen van Aken (c. 1450 – August 9, 1516) was an Early Netherlandish painter of the fifteenth and sixteenth centuries. Many of his works depict sin and human moral failings. Bosch used images of demons, half-human animals and machines to evoke fear and confusion to portray the evil of man. His works contain complex, highly original, imaginative, and dense use of symbolic figures and iconography, some of which was obscure even in his own time. In museum Boijmans van Beuningen you find a engraving of the ‘Ieronimus bosch drollen’.

Measurements 89 x 61 x 58 cm.

Interested in this product? Contact us!