CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Anatomical model mouthparts Hymenoptera, bee and wasp order (1/4)

Prijs: Op Aanvraag
Productnummer: 401001 I
Monddelen van de vliesvleugeligen (apparato boccale di imenottero) De vliesvleugeligen (Hymenoptera) vormen een grote orde van insecten die wordt vertegenwoordigd door meer dan 150.000 verschillende soorten. Deze insecten ontlenen hun naam aan hun dunne en doorzichtige vleugels. Bekende soorten van hen zijn mieren, hommels, wespen en bijen. Deze vliesvleugeligen leven in min of meer grote gezelschappen, soms georganiseerd in bijenkorven. Deze soorten komen in alle delen van onze planeet voor, maar geven de voorkeur aan de tropische wouden. In veel gevallen heeft deze orde twee paar vliezige vleugels, zonder haren of schubben. De naam van de vliesvleugeligen (hymenoptera) is afgeleid van het Griekse hymn "membraan" en pteròn "vleugel". Genoeg over de vleugels nu, we hebben te maken met "Apparato boccale di imenottero" (Italiaans), wat "Monddelen van Hymenoptera" betekent. We hebben het dus over de monddelen van deze orde. De kop van de vliesvleugeligen is relatief groot en gemakkelijk te onderscheiden van de rest van het lichaam. De facetogen zijn vaak langwerpig en meer naar de zijkanten geplaatst. In tegenstelling tot veel tweevoeters raken de ogen elkaar niet. Boven op de kop bevinden zich drie ocelli, zeer kleine oogachtige structuren die veel minder gevoelig zijn dan de facetogen die uit vele kleine lenzen bestaan. Vliesvleugeligen kunnen geen rode kleuren waarnemen, maar wel ultraviolet licht, dat voor de mens onzichtbaar is. Van deze onderdelen is een anatomisch model gemaakt dat een goede voorstelling geeft, die op de foto's te zien is. U kunt ook zien dat dit model in een set van 4 hoort en dus niet afzonderlijk wordt verkocht. Zoals te zien is, zijn er verschillende belangrijke onderdelen van de mond genummerd en beschreven. De verkoper van de voorwerpen is de firma G.B. Paravia & Cia. en werd opgericht door Giovanni Battista Paravia in Turijn, Italië, in 1902.  Afmetingen: 23 x 18 x 13 cm. (1/4)

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: On Application
Productnumber: 401001 I

Mouthparts of the Hymenoptera(apparato boccale di imenottero)

The Hymenoptera are a large order of insects represented by over 150,000 different species. These insects get their name from their thin and transparent wings. Well-known species of them are ants, bumblebees, wasps and bees. These hymenoptera live in more or less large societies, sometimes organised in hives. These species can be found in all parts of our planet but prefer the tropical forests. In many cases, this order has two pairs of membranous wings, without hair or scales. The name of the hymenoptera is derived from the Greek hymn “membrane” and pteròn “wing”.

Enough about the wings now, we are dealing with “Apparato boccale di imenottero” (Italian), which means “Mouth parts of Hymenoptera”. Therefore, we are talking about the mouth parts of this order. The head of the hymenoptera is relatively large and easily distinguished from the rest of the body. The facet eyes are often elongated and placed more to the sides. Unlike many bipeds, the eyes do not touch. On the top of the head there are three ocelli, very small eye-like structures which are much less sensitive than the facet eyes which are made up of many small lenses. Hymenoptera cannot perceive red colours, but can perceive ultraviolet light, which is invisible to humans.

An anatomical model has been made of these parts and gives a good representation, which can be seen in the photos. You can also see that this model belongs in a set of 4, so it is not sold separately. As is shown, there are several important parts of the mouth numbered and descripted.

The retailer of the objects is the company G.B. Paravia & Cia. and was founded by Giovanni Battista Paravia in Turin, Italy, in 1902.  Dimensions: 23 x 18 x 13 cm. (1/4)

Interested in this product? Contact us!