CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Development of the Lancelet ( amphioxus) models

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 331020 C
De ontwikkeling van de Lancelet (amphioxus) door Somso, C 1930. Retailer: T. Gerrard & Co Ltd, Londen. Bestaande uit 24 individuele modellen die de ontwikkeling van een bevruchte lancelet ei tot een Lancelet. Twee ontbreken. Elk model afzonderlijk gemonteerd op een stand met base en in een stuk. Er zijn verschillende uitbreidingen van de oorspronkelijke stadium van de ontwikkeling. De modellen zijn 12 cm hoog en in perfecte staat. De modellen tonen de acquatoriale eiklieving en de vorming van de Kiembladen, blaas en oerdarm, de vorming van de kiembladen bij de larven van het lancetvisje en de verdere ontwikkeling van het dier in de lengte- en dwarsdoorsnede, weeergave van negen oersegmenten doorsnde van het volwassen dier met spiersegmenten, ligging van de gonaden, het zenuwstelsel, de Chorda, de darm en bloedvat systeem.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 331020 C

The development of the Lancelet ( amphioxus) by Somso, C 1930. Retailer: T.  Gerrard & Co Ltd,London. Consisting of 24 individual models showing the development of a fertilised lancelet egg to a Lancelet. Two are missing. Each model individually mounted on a stand with base and in one piece. There are different enlargements of the original stadium of the development. The models are 12 cm high and in perfect condition.

The models show the acquatoriale egg cleaving and the formation of the germ layers, bladder and primitive gut, the formation of the germ layers in the larvae of the lancet fish and the further development of the animal in the longitudinal and cross-sectional, view of nine somites and cross-section of the adult animal with muscle segments, location of the gonads, the nervous system, the chorda, the intestine, and blood vessel system.

Interested in this product? Contact us!