CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Cryptoscope or Röntgen viewer, C 1900

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 271010 c s
Een mahonie, vouwen, cryptoscope of Röntgen viewer. Het heeft een, namaakbont gevoerd, kijker boven een canvas harmonica. Aan de onderkant een frame voor de houten ingelijste fluoriserende scherm. Science prof. Enrico Salvione van Perugia was de uitvinder van de 'criptioscopio' in 1896. Het was een kartonen koker met aan een zijde fluorescentiescherm met calciumsulfide en aan de andere zijde een oculair waardoor de waarnemer het scherm scherp kan zien zonder dat het wordt verstoord door omgevingslicht. De dokter bracht tussen de cryptoscope en de röntgenbuis, bijvoorbeeld een hand, zodat hij de meest harde weefsels en ook wel zachte weefsels kon waarnemen op het fluorescentie scherm. Het was ook een instrument om testen van de kwaliteit van de X-ray tube. Afmetingen: 25 x 20 x 7cm, uitgeklapt 25 x 20 x 33cm..

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 271010 c s

A mahogany, folding,  cryptoscope or Röntgen viewer. It has a, faux fur lined, viewer above a canvas harmonica. At the bottom a slide for the wood-framed calcium sulfide fluorescent screen.

Science prof. Enrico Salvione from Perugia was the inventor of the ‘criptioscopio’ in 1896. It was a cardboard sleeve with at one side with calcium sulfide fluorescent screen and on the other side an eyepiece through which the observer can see the screen sharp without being disturbed by ambient light.

The doctor put between the cryptoscope and the X-ray tube, for example a hand, to see mostly hard tissues and soft tissues on the fluorecent screen. It was also an instrument to tests the quality of the X-ray tube.

Measurement. 25 x 20 x 7cm, extended 25 x 20 x 33cm..

Interested in this product? Contact us!