CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Mucor Mucedo model van Retailer Marius, Utrecht

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 281115 G
Een onderwijsmodel van een schimmel (Mucor Mucedo), stammend uit de jaren twintig van de vorige eeuw en verkocht door retailer J.C.Th. Marius, Utrecht. Het sterk vergrote schaalmodel van de schimmel, Mucor mucedo, laat zogenaamde zwamdraden, de hyphen, zien die over de ondergrond, bijvoorbeeld brood of een vrucht lopen. Het model stamt uit de tijd van Fleming. Het zijn schimmels die na een dag of wat verschijnen op brood dat ze wattenachtig overwoekeren. De door de schimmel geproduceerde stoffen verteren het brood. De stoffen die daarbij gevormd worden zijn vaak giftig. Bij toeval ontdekte de Brit Fleming in 1928 bij een andere schimmel, een stof die bacteriën kon doden: penicilline. Die ontdekking heeft de wereld veranderd. Bacterie-infecties konden vanaf toen veel beter en vooral sneller genezen worden. Afmetingen  37,5 x 22,5 x 22,5 cm  

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 281115 G

A teaching model of a fungus, ( Mucor Mucedo), dating back to the twenties of the last century and sold by retailer JCTh. Marius Utrecht. The greatly enlarged scale of the fungus, Mucor mucedo let known as hyphae, the hyphen, see those on the ground, such as bread or a fruit walk. The model dates from the time of Fleming. These are fungi that after a day or so to appear on bread they like watt overgrow. The substances produced by fungi digest bread. The substances which are thereby produced are often poisonous. By coincidence, the Brit Fleming discovered in 1928 by another fungus, a substance which could kill bacteria penicillin. That discovery changed the world. Bacterial infections were from as much better and especially heal faster.

Measurements 37,5 x 22,5 x 22,5 cm

Interested in this product? Contact us!