CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM
Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (3)
  • Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (1)
  • Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (2)
  • Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (4)
  • Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (5)
  • Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (7)
  • Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (6)
  • Telegraph Siphon Recorder Muirhead - van Leest Antiques (8)

Telegraph Siphon Recorder by Muirhead & Co.

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 381018 D S
Telegraaf Siphon Recorder door Muirhead & Co. Ltd. uit de Eastern Telegraph Company kabel station in Aden. Dit was de ontvangende en verzendende station kabel naar Bombay. De Siphon Recorder werd uitgevonden door Lord Kelvin in 1867 en voor gebruik in eerste instantie met de nieuwe trans-Atlantische telegraafkabel gelegd met succes bij de derde poging in 1865. Als gevolg van de lengte van de kabel-4000 + mijl - was er een onmiddellijke vereiste voor een instrument van ongeëvenaarde gevoeligheid en Lord Kelvin bedacht de Siphon-Recorder om te voldoen aan deze behoefte. Zo gevoelig als de spiegel galvanometer had het voordeel van ook het creëren van een permanente record van het ontvangen signaal. De recorder inschakelt, wordt het inkomend signaal vertaald door een reeks kronkels op een papier lint en een draaiende trommel papier gedekt. Deze werden vervolgens vertaald door een griffier van de Telegraaf. Sifon recorders zijn zeer complex en duur en werden alleen gebruikt op lange afstanden waar de normale apparatuur onvoldoende was, ze waren bijgevolg nooit gemeenschappelijk en meest overlevende voorbeelden zijn in musea. In het voorbeeld op aanbieding is waarschijnlijk dateert van de jaren 1880. Het instrument lijkt te worden voltooid en in in de buurt van Vlekkelooze in vrijwel onaangeroerd museum staat"". De enige tekortkoming die ik bespeur is de ontbrekende helft van de glazen pen die moet worden uitgebreid tot het recht en de duik naar beneden in het reservoir van de inkt. Ik heb begrepen dat de inkt is opgesteld langs de glazen pen staaf door elektrostatische actie geboden door de spoelen onder het reservoir. Het is ondertekend door Muirhead & Co Ltd maar liefst vier keer aan beide zijden en op de top onder het reservoir van de inkt. Dit precisie-instrument is een uitzonderlijk zeldzaam voorbeeld van een schaars en kritisch belangrijk stuk van Victoriaanse telegramadres technologie gemaakt volgens de hoogste normen voor elektrische en engineering van Victoriaanse Groot-Brittannië. Maat 13"(33 cm) x 17-inch (43 cm) x 11" (28 cm) hoog. Voor foto's en nadere informatie van de Aden-kabel station ga naar http://www.atlantic-cable.com/CableCos/CandW/Eastern/

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 381018 D S

Telegraph Siphon Recorder by Muirhead & Co. Ltd. from the Eastern Telegraph Company cable station in Aden. This was the receiving and transmitting cable station to Bombay. The Siphon Recorder was invented by Lord Kelvin in 1867 for use initially with the new trans-Atlantic telegraph cable laid successfully at the third attempt in 1865. Due to the length of the cable- 4,000 + miles – there was an immediate requirement for an instrument of unparalleled sensitivity and Lord Kelvin devised the Siphon Recorder to satisfy this need. As sensitive as the mirror galvanometer it had the advantage of also creating a permanent record of the received signal. The recorder translated the incoming signal into a series of squiggles on a paper ribbon and a revolving paper covered drum. These were then interpreted by a telegraph clerk. Siphon recorders were highly complex and expensive and were only used on long distances where the usual equipment was insufficient, in consequence they were never common and most surviving examples are in museums. The example on offer is probably dates from the 1880s. The instrument appears to be complete and in near immaculate in virtually “untouched museum condition”. The only defect I detect is the missing half of the glass pen which should extend to the right and dip down into the ink reservoir. I understand that the ink was drawn up along the glass pen rod by electrostatic action provided by the coils under the reservoir. It is signed by Muirhead & Co Ltd no less than four times on both sides and on top under the ink reservoir. This high precision instrument is an exceptionally rare example of a scarce and critically important piece of Victorian telegraphic technology made to the highest electrical and engineering standards of Victorian Britain. Size 13″ (33 cm) x 17” (43 cm) x 11″ (28 cm) high. For photo and further details of the Aden cable station go to http://www.atlantic-cable.com/CableCos/CandW/Eastern/

Interested in this product? Contact us!