CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Ypelaar slides in decorative case from Spa Belgium

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 380131 A S
Zeer ongebruikelijk collectie van benen microscoop preparaten van Ypelaar bot cellen van mineralen engranaten van de ruimte van de Spa in België, circa 1780s'. Een charmante collectie van 78 Ypelaar-type been cellen droog gemonteerd van voornamelijk mineralen en schelpen met ook en planten insecten (waarvan 5 zijn gebroken en 28 nu zijn leeg). De collectie bevat ook 10 benen microscoop preparaten waarvan de specimens zich genummerd van 1 tot 40 (twee case leeg) en in een lade sommige lege dia 's voor toekomstige preparaten. De dia's worden bewaard in een charmante originele doos volledig bedekt met een schilderen-decoratie gegeven de geografische herkomst van de huidige set: de stad Spa in het Prins-bisdom Luik (nu in het huidige België), een staat van het Heilige Roomse Rijk in de lage landen. De doos heeft meerdere beschadigingen en de afmetingen zijn 16 x 11,5 x 7,5 cm.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 380131 A S

Very unusual collection of bone slides and Ypelaar bone cells of minerals and
shells from area of Spa in Belgium, circa 1780s’.

A charming collection of 78 Ypelaar-type bone cells dry mounted of mainly
minerals and shells with also plants and insects (of which 5 are broken and 28
are now empty).

The collection includes also 10 bone slides of which the specimens are
numbered from 1 to 40 (two case empty), and in a drawer some empty slides
for futur preparations.

The slides are preserved in a charming original box fully covered with a
painting decoration given the geographical provenance of the present set : the
city of Spa in the Prince-Bishom of Liëge (now in the present Belgium), a
state of the Holy Roman Empire in the Low Countries.

Measurements box 16 x 11,5 x 7,5 cm.

Interested in this product? Contact us!