CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Beringer Cubic Sundial, 18th Century

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 380504 b S
Een Beringer kubus zonnewijzer op een houten basis met kompas. Polyedrale kubus zonnewijzer bestaat uit een houten kubus. Elk van de vijf zijden van de kubus (met uitzondering van de bodem) heeft een toegepaste hand-gekleurde gravure en een gevormde messing gnomon. Één kant heeft een Messing schietlood verbonden door een drager. De kubus wordt ondersteund op een draaiende gezamenlijke bovenop een gedraaide houten centrale standaard, op een rechthoekige schuine basis eindigend in vier kleine schijf voeten. De base heeft een paneel van de toegepaste gegraveerde papier met bloemmotief en een kompas inzet om te oriënteren de zonnewijzer ten aanzien van het noorden. De bovenzijde van de kubus heeft een wijzerplaat van de gegraveerde papier afgedrukt met centrale garland en de schaal van een uur in Romeinse cijfers met de klok mee vanaf IIII XII en I tot en met VIII. Elke kant, noorden, heeft zuiden, Oosten en westen een schaal van de verschillende uur in Romeinse cijfers, en verschillende grafische ontwerpen, met inbegrip van bloemen en mensen. De gezichten van Noord en Zuid, hebben het label Nord en Sud, elk met uur schalen genummerd in Romeinse cijfers samen met een centrale floral garland decoratie. De noordkant heet ook "D. Beringer." De West-dial wordt de schaal van een diagonale uur geflankeerd door engeltjes met een slinger. De East wijzerplaat heeft een soortgelijk ontwerp als het westen, met een schietlood opknoping van een tekenreeks. Beringer  kubus zonnewijzers bevinden zich ook in de collecties van het Metropolitan Museum of Art, het British Museum en het National Maritime Museum in Greenwich, Engeland.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 380504 b S

An Beringer cubic sundial on wooden base with compass. Polyhedral cube sundial comprised of a wooden cube. Each of five sides of the cube (other than the bottom) has an applied hand-colored engraving and a shaped brass gnomon.  One side has a brass plumb bob attached by a string. The cube is supported on a pivoting joint atop a turned wood central standard, on a rectangular beveled base ending in four small disc feet. The base has  an applied engraved paper panel with floral design and an inset compass to orient the sundial with regard to the North.

The top face of the cube has an engraved paper dial printed with central garland and an hour scale in Roman numerals clockwise from IIII to XII and I to VIII. Each side, North, South, East, and West has a different hour scale in Roman numerals, and different graphic designs, including flowers and people. The North and South faces are labeled Nord and Sud, each with hour scales numbered in Roman numerals along with a central floral garland decoration. The North side is also labeled “D. Beringer.” The West dial displays a diagonal hour scale flanked by cherubs with a garland. The East dial has a similar design as the West, with a plumb bob hanging from a string.  Beringer portable cube sundials like this one are also in the collections of the Metropolitan Museum of Art, the British Museum, and the National Maritime Museum in Greenwich, England.

In good condition and measurements are 10 x 8 x 18 cm high

Interested in this product? Contact us!