CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Dutch Perpetual Calendarium, C 1997

Prijs: Verkcoht
Productnummer: 00 361103 A S
Hollands zilveren eeüwigdürende Almanach (Perpetual Calendarium) oftewel eeuwig durende kalender met een diameter van 7 cm. Uitgevoerd in zilver en voorzien van een zilveren binnenschijf. Aan de ene kant van de eeuwig duren de kalander de aanduiding van: de dag, week en verschuifbare datum. Daarnaast vernoeming van speciale dagen per maand. Aan de andere zijde: Zon in zodiaks teken - De opgaande Son ( Ten ... uren, Langte van den ...Dagh stonde )- Maand heeft ... dage - De ondergaande Son  ( Ten ... uren, Langte van den ... nagt stonde). De zilver merktekens zijn als volgt; Letter B staat voor Utrechtse Zilverkamer - NGZK : Nederlandse Goud en Zilver Kamer - Leeuw geeft aan de zilver gehalte 925/1000 - Minerva kopje dat het zilver object betreft - N geeft jaartal aan, deze kalender dateerd uit 1997. De Perpetual kalender is onderdeel van een unieke replica zilver collectie, gemaakt door Koninklijke Begeer naar voorbeeld van originele authentiek Museum.   In het zilver Merk met de letter B staat een kroontje boven B. In 1879 trouwde Koning Willem de derde met Emma van Waldyck-Pyrmont, dus een koninklijk jaar wat werd aangegeven door een kroontje in het zilvermerk. In het Minerva hoofdje is ook de letter B gegraveerd van de Utrechtse zilver kamer.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 361103 A S

Dutch silver Perpetual Calendarium or perpetual calendar with a diameter of 7 cm. Dated 1997. Carried out in silver and feature a silver inner disk.

On one side of the calendar gives the indication: the day, week and turnable date. Also mention of special days in a month..

On the other side: .Zon in zodiaks teken – De opgaande Son ( Ten … uren, Langte van den …Dagh stonde )- Maand heeft … dage – De ondergaande Son  ( Ten … uren, Langte van den … nagt stonde).

The Hallmarks are as follows; Letter B is for Utrecht Silver room-NGZK: Nederland Gold and silver room – Lion indicates the amount of Silver 925/1000 – Minerva head that it is a  silver object – N gives year, this calendar dates from 1997. The perpetual calender is part of a unique collection of silver replicas, made by the Royal Begeer after authentic museum originals.

Above the letter B hall-mark (silver room Utrecht), there is crown on it and that means a special year. In that year, King Willem the third married with Emma van Waldeck-Pyrmonth so it was made as a royal year. At least, in the Minerva head you find the Letter B as well and that also means that the Calendar is controlled by the silver room Utrecht.

Interested in this product? Contact us!