CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM
Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (3)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (5)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (18)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (14)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (12)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (11)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (5)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (4)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (3)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (2)
 • Analemmatic double sundial - Van Leest Antiques (1)

Italian Analemmatic Portable Sundial in case

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 380302 A
 ITALIAANSE ANALEMMATISCHE ZAKZONNEWIJZER, Circa eerste helft 18e eeuw. Messing, voor een Noorderbreedte van 46 graden en 20 minuten.(Noord Italie) De rechthoekige zonnewijzer meet 15 x 19 cm. De plaat is langs de rand gegraveerd met een horizontale uren schaal vanaf 5 uur tot 7 uur in Romeinse cijfers, met een onderverdeling per kwartier en heeft tevens een semi-elliptische uren schaal vanaf 4 uur tot 8 uur in Arabische cijfers,.eveneens in kwartieren onderverdeeld, waarbinnen zich een kalender schaal met Zodiak tekens bevind. De horizontale uren schaal is gegraveerd met radiale uur lijnen en heeft een scharnierende gnomon met schietlood voor horizontaal stelling. De semi-elliptische uren schaal wordt doorkruist door de kalender schaal waarbij de neerklapbare verticale pin gnomon op de juiste datum positie geschoven kan worden. Binnen de horizontale uren schaal staan de letters IHS met een kruis en spijkers in een zonneteken. IHS staat voor Jezus en deze afkorting wordt in veel westers christelijke kerken gebruikt De Latijnse teksten op de plaat zijn als volgt: A solis ortu usque ad occasum = van zonsopkomst tot zonsondergang Horam nosse cupis? Duplex dabit umbra quod optas Cum simil hac horam signat utrinque pavem = Wil je het uur weten? De schaduwen geven een dubbel resultaat en samen het juiste uur aan. Horologium = Zonnewijzer Horizontale et Ellipticum = Horizontaal and Elliptisch Altitude Poli Gr. 46 min. 20  = Breedte 46 graden en 20 minuten Sit nomen Domini benedictum = De naam van de meester zij gezegend. Goede conditie, in de originele houten foedraal, aan de buiten zijde met leer bekleed en aan de binnen zijde met het originele rood fluweel, door de tand der tijd verkleurd. Op de leren bekleding is een embleem gestanst. De enkele analemmatische wijzerplaat werd in 1644 door de Vaulezard beschreven. De dubbele wijzerplaat in deze vorm werd hoogst waarschijnlijk door Thomas Tuttell in 1698 uitgevonden. Haar grote voordeel is de onafhankelijkheid van de kennis van het noorden en dus haar onafhankelijkheid van het kompas. De verticale pin gnomon wordt geplaatst op de juiste datum en de dubbele wijzer plaat horizontaal gehouden en zodanig gedraaid dat de beide schaduwen de dezelfde tijd aangeven, wat de juiste zonnetijd is. Literatuur Mike Cowham, A Dial in your Poke, pag. 119-122  

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 380302 A

ITALIAN ANALEMMATIC PORTABLE SUNDIAL.

Circa first half 18th century, Brass, for a latitude of 46 degrees and 20 minutes (Northern Italy).

The rectangular dual dial plate measures 15 x 19cm. The plate is engraved around three edges with an horizontal hour scale, with subdivision  per quarter, from V am to VII pm. There is on the other side a semi-elliptical hour scale divided from 4 am to 8 pm, with a subdivision per quarter as well, combined with a rectangular Zodiac calendar scale for the foldable pin gnomon,. The horizontal dial is engraved with radial hour lines and has a hinged gnomon with a brass plump for horizontal position. The Zodiac calendar scale is crossed by a straight meridian line where the vertical pin gnomon for the semi-elliptical hour scale can be set at the appropriate date position.

The area within the horizontal hour scale is engraved with the letters IHS and a cross and nails, enclosed in a sun burst. IHS is the Latin abbreviation for Jesus and was often used in Western Christian Churches.

Latin texts found on the dual dial plate are as follows:

A solis ortu usque ad occasum = From sunrise to sunset

Horam nosse cupis? Duplex dabit umbra quod optas Cum simil hac horam signat utrinque pavem = Wish you to know of the hour? The shadows gives a double result and  indicates this hour together.

Horologium = Sundial

Horizontale et Ellipticum = Horizontal and Elliptical

Altitude Poli Gr. 46 min. 20  = Latitude 46 degrees and 20 minutes

Sit nomen Domini benedictum = The name of the master is blessed.

The underside is plain.  Condition is fine in the original wooden case on the outside covered with leather with a pressed logo. The inner side with original red velvet, discolored by the test of time.

The single analemmatic dial was first described by de Vaulezard in 1644. The dual dial in this form is believed to be invented by Thomas Tuttel in 1698. The  big advantage of this type is its independence of knowledge of magnetic north, and thus independence of the magnetic compass. Knowing the date, one places the vertical pin gnomon in the appropriate position, sets the dial on a horizontal surface, and rotates it until both sundials read the same time, which is the correct apparent solar time.

Literature: Mike Cowham, A Dial in your Poke , page 119-122

Interested in this product? Contact us!