CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Graphometer in 1774 by Louis-Pierre-Florimond Lennel.

Prijs: Verkocht
Productnummer: 00 371107 e S
Een graphometer is een instrument van de landmeetkunde gebruikt voor het meten van hoeken. Dit is een graphometer van messing gemaakt in 1774  door Louis-Pierre-Florimond Lennel, een wetenschappelijke instrumentmaker gevestigd in Parijs. De kompas roos met de vier wind richtingen en originale naald, (die je door een schroef kunt vastzetten) heeft een zilveren schaalverdeling van  0-360 graden beginnede bij het noorden. Het meten van de hoeken werd gedaan door een telescoop wat zeer zeldzaam is voor die tijd. Een oculair met lens ontbreekt, misschien verplaatste ze het oculair van de ene naar de andere telescoop. Verder in goede staat met de statiefaansluiting en de originele patine. De detail foto toont de inscriptie op de alidade: ' Lennel Eleve et Successeur de heer Canivet á Paris 1774'. Een leerling van de bekende maker, Jacques Canivet, Lennel volgde zijn meester in 1774. 1781 beschreef hij zichzelf als ' Imperieur du Roi et de la Marine', en was belast met de instrumentatie aan het Observatorium van Parijs. Hij was overleden 1784. Afmetingen: telescopen zijn 28,5 cm lang en de lengte van de alidade van 24,6 cm.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: Sold
Productnumber: 00 371107 e S

A graphometer is a surveying instrument used for measuring angles. This is a brass graphometer made in 1774 by Louis-Pierre-Florimond Lennel, a scientific instrument maker based in Paris. The compass rose with originale needle, (which can fixed by a screw) and the circle silver scales gives 0- 360 degrees. The measuring by this instrument is doing by a telescope  which is very rare. One eyepiece with lens is missing, maybe they change the eyepiece from one to the other telescope. Further on in good condition with the tripod connection and original patine.

The detail picture shows the inscription on the alidade. It reads ‘Lennel Eleve et Successeur de Mr Canivet -Paris 1774’.A pupil of the noted maker, Jacques Canivet, Lennel succeeded his master in 1774. By 1781 he described himself as ‘Imperieur du Roi et de la Marine’, and was in charge of instrumentation at the Paris Observatory. He had died by 1784.

Measurements: telescopes are  28,5 cm long and the alidade length will be 24,6 cm

Interested in this product? Contact us!