CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Dutch East Indiaman cargo vessel hull model.

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 370224 B
Een volledige romp-model, een Nederlands Oost-Indiaman vrachtschip, gebouwd van planken op frame. Model is versierd, uitgerust en volledig opgetuigd (moderne). Op deze schaal het schip afgemeten 147 voet langs het dek 44 voeten in de balk en een geschatte tonnage van 1100 Last. De Vereenigde Oostindische Compagnie werd opgericht in 1598 openstellen van de handel met India en het Verre Oosten. Andere landen soortgelijke vloten die rond de wereld van de 17e-19e eeuw had, en als zodanig moest worden gewapend tegen aanvallen van piraten of de vijand tijdens tijden van conflicten. De schepen werden over het algemeen 'volledig gebouwd' met het grote geld voor het vervoer van vracht en provisie voor vele weken. Zij droegen een gelijkaardig in grootte aan die van een oorlogsschip maar met een veel kleinere bemanning bewapening. Dimensie van globaal model 157 x 135 x 50 cm met een verwachte schaal van: 1:32.

Comments or questions are welcome.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 370224 B

A contemporary full hull model, a Dutch East Indiaman cargo vessel, built plank on frame. Model is decked, equipped and fully rigged. At this scale the ship measured 45 meter along the deck by 14 meter in the beam and an approximate tonnage of 1100 burden.

The Dutch East India Company was founded in 1598 to open up trade with India and the Far East. Other countries had similar fleets operating around the world from the 17th-19th centuries, and as such had to be armed against attack from pirates or the enemy during times of conflict. The ships were generally ‘fully built’ with large holds for carrying cargo and provisions for many weeks. They carried an armament similar in size to that of a warship but with a much smaller crew. Dimension overall model 157 x 135 x 50 cm with a scale Scale: 1:32.

Interested in this product? Contact us!