CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

VOC Oost-Indiaman vrachtschip.

Prijs: Op aanvraag
Productnummer: 370224 B
Een volledige romp-model, een Nederlands Oost-Indiaman vrachtschip, gebouwd van planken op frame. Model is versierd, uitgerust en volledig opgetuigd. Op deze schaal heeft het schip afgemetingen van 45 meter lang en een geschatte tonnage van 1100 vracht. De Vereenigde Oostindische Compagnie werd opgericht in 1598 voor de handel met India en het Verre Oosten. Andere landen hadden soortgelijke vloten die rond de wereld voeren van de 17e-19e eeuw, en als zodanig moest worden bewapend tegen aanvallen van piraten of de vijand tijdens tijden van conflicten. De schepen werden over het algemeen uitgerust voor het vervoer van vracht en provisie voor vele weken. Zij droegen een gelijkaardig in grootte aan die van een oorlogsschip maar met een veel kleinere bemanning en bewapening. Dimensie van model 157 x 135 x 50 cm met een verwachte schaal van: 1:32.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On application
Productnumber: 370224 B

A contemporary full hull model, a Dutch East Indiaman cargo vessel, built plank on frame. Model is decked, equipped and fully rigged. At this scale the ship measured 45 meter along the deck by 14 meter in the beam and an approximate tonnage of 1100 burden.

The Dutch East India Company was founded in 1598 to open up trade with India and the Far East. Other countries had similar fleets operating around the world from the 17th-19th centuries, and as such had to be armed against attack from pirates or the enemy during times of conflict. The ships were generally ‘fully built’ with large holds for carrying cargo and provisions for many weeks. They carried an armament similar in size to that of a warship but with a much smaller crew. Dimension overall model 157 x 135 x 50 cm with a scale Scale: 1:32.

Interested in this product? Contact us!