CONTACT US BY PHONE: 06 54 77 70 74
OR SEND AN E-MAIL TO: INFO@VANLEESTANTIQUES.COM

Hand Calorimeter, Loeffler Model, Budinger, Vienna

Prijs: Op Aanvraag
Productnummer: 410119 A
Een Budinger, Weense Gasometer of Calorimeter Deze handcalorimeter werd vervaardigd onder het Duitse octrooi van Dr. Strache-Kling, en wordt het Loeffler-model genoemd. Hij werd in april 1927 ter beproeving voorgelegd aan het National Bureau of Standards, in antwoord op een circulaire waarin verschillende fabrikanten om informatie werd gevraagd over beschikbare apparaten om gassen te beproeven. Het principe bestaat erin een kleine hoeveelheid gas in een pipet op te zuigen; voldoende lucht toe te voegen en te ontsteken. De temperatuurstijging van een kwikthermometer meet de geëvolueerde warmte.

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field
Price: On Application
Productnumber: 410119 A

A Budinger, Vienna Gasometer or Calorimeter

This hand calorimeter was manufactured under the German patent of Dr. Strache-Kling, and is called Loeffler Model. It was submitted to the National Bureau of Standards for testing in April 1927, in response to a circular letter asking various manufacturers for information on available gas testing devices.  The principle is to draw a small amount of gas into a pipette; add enough air and ignite. The rise in temperature of a mercury thermometer measures the heat evolved.

Interested in this product? Contact us!